Każdy pomysł jest wypracowany

Monetyzujemy.pl to jedyna taka bezpieczna kompleksowa niepowtarzalna usługa w Internecie...

Wierzymy, że zarabianie w sieci może być proste i dostępne dla wszystkich.
Dlatego stworzyliśmy kompleksową usługę monetyzacji baz danych.


Kim jesteśmy?

Grupą osób które wierzą, że przyszłością reklamy w Internecie jest jej automatyzacja, której kluczem jest dostarczenie gotowego rozwiązania dokładnie wtedy gdy klient tego potrzebuje.

Monetyzujemy.pl działa w imieniu Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-672), ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402, NIP: 5242495143

Monetyzujemy.pl
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5/3
31-025 Kraków
NIP: 524-249-51-43
REGON: 015690013
biuro@monetyzujemy.pl