FAQ

Najczęstrze pytania

Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie zestaw najważniejszych pytań, na które każdy z naszych klientów powinien znać odpowiedź. Zaczynamy!


Po podpisaniu umowy, przeprowadzamy higienę danych - proces ten trwa około 2 tygodnie. Każda nowa baza zostaje uruchomiona z początkiem miesiąca.

Po pierwszym miesiącu współpracy, następuje proces walidacji kampanii. Walidacja polega na potwierdzeniu po stronie kontrahenta oraz Monetyzujemy.pl efektów przeprowadzanych kampanii. Po tym procesie zostaną naniesione przychody z przeprowadzonych działań. Następuje ściąganie środków od kontrahentów i, jak tylko zostanie to zrobione, w panelu obok każdej kampanii pojawia się status “Do rozliczenia”. Następnie prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Nie. Kampanie reklamowe wysyłane są z oddzielnej domeny. W stopce każdej wiadomości znajduję tylko i wyłącznie informacja o prowadzonej kampanii, podmiocie wysyłającym (Monetyzujemy.pl) oraz link do wypisania się ze subskrypcji.

Proces zależy od wielkości bazy oraz aktualnej ilości baz czekających w kolejce do higieny danych. Dla Polskich baz proces trwa około 14 dni, dla baz zagraniczych około 30 dni.

Tutaj posłużmy się przykładem. W przypadku baz polskich mailingi są od domen klientów (np. gdy kampanie organizuje deweloper mieszkań, wysyłka przeprowadzana jest z adresu kontakt@deweloper.pl). Dla baz zagranicznych na początku współpracy ustalamy jedną, nową domenę.

Prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Istnieje kilka przypadków odmówienia współpracy. Jeśli baza, którą otrzymaliśmy, okaże się złej jakości, jeśli jej jakość na przestrzeni czasu pogorszy się lub właściciel bazy nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umowy.

Tak. W każdej chwili.

Wysyłki prowadzone są w najbardziej opłacalnych modelach stosowanych obecnie w e-mail marketingu. Zazwyczaj nasze kampanie prowadzone są w 80% poprzez CPC (cost per click) oraz CPM (cost per mille).